Thời gian:
08h30 – 17h00 
Ngày 14/07/2019

Địa điểm:
Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học sẽ được thông báo trước 3 ngày

Hotline:
0909 402 260 – 0909 007 960